Thủy điện Lai Châu đáp ứng điều kiện đóng ống dẫn dòng tích nước hồ chứa

Thủy điện Lai Châu đáp ứng điều kiện đóng ống dẫn tích nước hồ chứa. Kết luận của ủy ban Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước công trình xây dựng sau khi tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu và kiểm tra thực địa tại công trình Nhà máy Thủy điện Lai Châu.

ống gân xoắn HDPE Ba An

Ngày 17/6/2015, Ban Quản lý dự án nhà máy Thủy điện Sơn La – Lai Châu, Hội đồng nghiệm thu đã họp xem xét công tác nghiệm thu của Chủ đầu tư đối với các hạng mục công trình phục vụ đóng ống dẫn dòng tích nước cho hồ chứa Thủy điện Lai Châu.Thứ trưởng Lê Quang Hùng – Thứ trưởng Bộ Xây dựng, chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đã chủ trì cuộc họp, tham dự gốm có đại diện Bộ Công Thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN, UBND tỉnh Lai Châu, chuyên gia của Hội đồng nghiệm thu nhà nước và những đơn vị tư vấn thiết kế chính; tư vấn giám sát nước ngoài, ủy Ban Quản lý dự án Thủy điện Sơn La – Lai Châu;  Công ty Thủy điện Sơn La.

Tại cuộc họp,ủy ban Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đã khẳng định: “Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở của chủ đầu tư (EVN) đã tổ chức đánh giá các hạng mục công trình phục vụ đóng ống dẫn, tích nước hồ chứa; hồ sơ hoàn thành đã được Ban Quản lý dự án và các nhà thầu lập mẫu theo đúng quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, ngày 6/2/2013 của nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng về quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng”.

Ủy ban Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đồng ý chấp nhận kết quả nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở cũng như đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam,qua đó cho phép đóng ống dẫn dòng vào ngày 20/6/2015 để sau đó tích nước hồ chứa cho công trình thủy điện Lai Châu.

Tham khảo:Ống nhựa phẳng HDPE, Ống bảo vệ cáp viễn thông, Ống HDPE bảo vệ cáp quang, ống nhựa gân xoắn HDPE

Hiện tại,công trường xây dựng Thủy điện Lai Châu, các đơn vị thi công đang tích cực lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện cho tổ máy số 1; hệ thống thiết bị phụ trợ chung của nhà máy, đồng thời khắc phục, xử lý tồn tại, hoàn thành, hoàn thiện hạng mục công trình xây dựng với mục tiêu phấn đấu hoàn thành phát điện tổ máy số 1 vào cuối năm 2015.

 

Nguồn: Icon.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN
Trụ sở chính
Địa Chỉ: 19/68 Quan Nhân,Thanh Xuân,Hà Nội
ĐT:  +84-4 355 65 788/89
FAX :+84-4 355 65 727