Đầu tư gần 800 tỷ đồng nâng cấp lưới điện nông thôn tại Nghệ An

Đây là con số tổng vốn đầu tư của Dự án nâng cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tại Nghệ An,trong giai đoạn 2014 – 2020 do đơn vị Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) là chủ đầu tư, nhằm để phát triển lưới điện trung và hạ áp, cung cấp điện lưới quốc gia vùng đồng bào tại các thôn, bản chưa có điện tại Nghệ An.

 Lễ khởi công của Dự án cấp điện nông thôn lấy từ lưới điện quốc gia tỉnh Nghệ An do công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức gần đây tại xã Mường Lống (Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An). Quy mô của đầu tư xây dựng của Dự án bao gồm: 202 trạm biến áp, 681 km đường dây trung thế và 425 km đường dây hạ thế, 18.216 công tơ điện. Trong đó, 233 thôn bản nằm trên địa bàn 54 xã, trực thuộc 8 huyện miền núi tỉnh Nghệ An ( Quỳ Hợp, Thanh Chương,Quế Phong, Quỳ Châu,  Kỳ Sơn, Con Cuông,Anh Sơn, Tương Dương) được cung cấp điện từ Dự án này.

Giai đoạn 1 trong Dự án (từ  năm 2014 – 2016) đầu tư các hạng mục chính,cấn thiết với mức đầu tư trên 207 tỷ đồng, thực hiện cung cấp điện cho 16 xã chưa có điện tại 3 huyện là  Tương dương,Kỳ sơn và Quỳ Châu cùng với 41 thôn, bản với tổng cộng 65 hộ dân.

báo giá sản phẩm ống nhựa gân xoắn hdpe

Giai đoạn 2 của dự án thực hiện từ 2016 – 2020 với tổng số vốn đầu tư là 576 tỷ đồng,cung cấp điện cho 185 thôn, bản với tổng số gần 15.000 hộ dân.

Nguồn vốn đầu tư bao gồm 85% vốn ngân sách Nhà nước được cấp hàng năm hoặc từ nguồn vốn ODA và 15% nguồn vốn đối ứng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được Tổng công ty Điện lực miền Bắc sắp xếp theo phân kì đầu tư.

Tham khảo: ống luồn dây điện, ống nhựa gân xoắn hdpe , phụ kiện ống nhựa xoắn hdpe , ống nhựa xoắn HDPE thăng long

 

Đây được coi là dự án có ý nghĩa quan trọng, phát triển lưới điện trung, hạ áp, cấp điện lưới quốc gia cho ttapj thể đồng bào tại các thôn, bản chưa có điện,nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, từng bước nâng cao đời sống dân trí của đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, cùng với đó đảm bảo an ninh – chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nguồn: Icon.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN
Trụ sở chính
Địa Chỉ: 19/68 Quan Nhân,Thanh Xuân,Hà Nội
ĐT:  +84-4 355 65 788/89
FAX :+84-4 355 65 727