Bạc Liêu tập trung đầu tư lưới điện nông thôn

Sản lượng điện sản xuất được trong 6 tháng đầu năm 2015 Công ty Điện lực Bạc Liêu đạt 383,45 triệu kWh, chiếm 43,49% so với dự kiến kế hoạch (835 triệu kWh) và đã tăng 6,66% so với năm 2014 (342,89 triệu kWh).

Theo bản báo cáo của Điện lực của Bạc Liêu, những tháng đầu năm 2015, Điện lực Bạc Liêu đã cung ứng đủ điện cho yêu cầu phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh, thực hiện yêu cầu cấp điện tới các thành phần phụ tải quan trọng cùng với sản xuất , đời sống sinh hoạt của người dân trong tỉnh; đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện mùa khô; đảm bảo cung cấp điện cho các ngày lễ lớn cùng các sự kiện quan trọng địa phương.
BacLieu
Trong các tháng năm 2015,  Công ty đã phát triển được 3.557 khách hàng, trong 3.163 khách hàng , ngoài mục đích sinh hoạt 298 khách hàng. Tổng số khách hàng đến hết tháng 7/2015 là 191.237 khách hàng, trong đó có 120.105 khách hàng ánh sáng sinh hoạt (chiếm hơn 92,18%) và 7.154 khách hàng sử dụng ngoài mục đích sinh hoạt. Tổng số dân cư có điện là 191.331/1973 hộ, tỷ lệ 95,90%, với 92,62% số hộ dân nông thôn có điện.
 Công tác đầu tư xây dựng ,sửa chữa, trong năm 2015, Công ty điện lực miền Nam giao kế hoạch sửa chữa 36 dự án với tổng chi phí  là 17,85 tỷ đồng . Đến ngày 30/6/2015, đã triển khai hoàn thành 31/35 công trình với tổng mức đầu tư là 17,1 tỷ đồng, chiếm 97.1%; giá trị giải ngân đã đạt 2.9 tỷ đồng,  36,95% kế hoạch của Tổng công ty đã giao. Tựu chung, tiến độ trong khi xây dựng những dự án sửa chữa lớn năm 2015 đảm bảo tốt được kế hoạch đề ra,cơ bản góp phần thực hiện mục tiêu lâu dài là giảm thất thoát điện năng và tăng tính an toàn khi cung cấp điện.
Về công tác đầu tư và xây dựng các dự án trọng điểm, EVN đã thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh hơn 25 công trình với tổng mức đầu tư  328 tỷ đồng, 365km đường dây 22kV;bao gồm 20km đường dây 110kV; 01 trạm biến áp 110kV công suất 40MVA 78km đường dây hạ thế và Trạm phân phối 19MVA. Như kế hoạch hoàn thành, đảm bảo cung cấp điện nhu cầu sử dụng toàn tỉnh. Trong đó, cải tạo nâng cấp và phát triển lưới điện để phục vụ nuôi tôm tỉnh Bạc Liêu chuẩn bị khởi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành cuối năm nay.

Nguồn: Icon.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN
Trụ sở chính
Địa Chỉ: 19/68 Quan Nhân,Thanh Xuân,Hà Nội
ĐT:  +84-4 355 65 788/89
FAX :+84-4 355 65 727