BAN ISO – ĐƯA NHỮNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VÀO BA AN

Tiêu chuẩn chất lương ISO 9001:2015 và chứng nhận tiêu chuẩn môi trường ISO 9001:2015 là một trong những yếu tố quan trọng, hỗ trợ trực tiếp Công ty trong lĩnh vực kinh doanh, nâng cao tính cạnh tranh, đảm bảo đủ điều kiện về hồ sơ dự thầu cho những dự án quan trọng. Và để hệ thống  tiêu chuẩn ISO đạt được thành công, cần phải có sự đồng tâm nhất trí cam kết thực hiện của toàn bộ cán bộ, lãnh đạo và công nhân viên của tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời cần có sự kiểm tra, đánh giá cũng như kiểm soát của toàn ban thanh tra ISO. Với những mục tiêu thiết thực đó, ban ISO đã chính thức được thành lập ngày 08/08/2017 với sự tham gia của các trưởng bộ phận, phòng ban của cả văn phòng và nhà máy dưới sự hỗ trợ của công ty tư vấn TOPMAN.

 /></a></p>
<p>Sau khi khảo sát và tìm hiểu thực tế, ngày 23/8/2017, ban ISO cùng bên tư vấn đã lên kế hoạch cụ thể nhằm triển khai giai đoạn 2 “Xây dựng và lập văn bản hệ thống quản lý môi trường”. Kế hoạch triển khai lần này không chỉ dừng ở nhiệm vụ đạt được chứng nhận ISO 14001:2015 mà song song với đó là còn rà soát lại tình hình thực tế để xây dựng lộ trình hoàn tất các quy trình quy định phục vụ cho công tác tái đánh giá ISO 9001:2015 (có nhiều cải tiến so với tiêu chuẩn trước đây).</p>
<p>Để đáp ứng thời hạn yêu cầu, các công đoạn chuẩn bị từ đào tạo nhận thức, soạn tài liệu, đến những công tác cải tiến thực tế tại hiện trường phải được triển khai khá gấp trong khi vẫn phải đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày được phân công.</p>
<p>Với khối văn phòng, việc bố trí tham gia đào tạo tập trung sẽ thuận lợi hơn, nhưng với khối sản xuất của nhà máy thì đây quả là một vấn đề không đơn giản. Nhiệm vụ phải đảm bảo tiến độ và chất lượng sản xuất cũng như những dịch vụ đi kèm luôn được đặt lên hàng đầu nên nhân sự tham gia các buổi đào tạo không được đầy đủ các buổi cũng như đầy đủ các thành phần.</p>
<p>Chính vì vậy, công tác nắm bắt và triển khai cho việc lập mục tiêu của các bộ phận, đánh giá và chuẩn bị các tài liệu cũng như triển khai tại hiện trường gặp không ít khó khăn, nhiều khi công việc chỉ dồn vào một số thành viên chính.  Tuy nhiên, đã hứa là phải làm, đã quyết tâm là phải thực hiện nên ban ISO đã nỗ lực cùng bên tư vấn để cố gắng hoàn thành từng bước các hạng mục yêu cầu.</p>
<p><a href= /></a></p>
<p>Theo đúng kế hoạch đã chốt trong buổi đào tạo ngày 5/10, tính đến hết ngày 14/10, các công tác chuẩn bị và thực hiện sẽ hoàn thành được 80% yêu cầu. Trong vòng 2 tuần từ 14/10 đến 25/10, ban ISO sẽ phải chạy nước rút để hoàn thiện các yêu cầu còn lại để phục vụ cho công tác đánh giá lần 1 vào ngày 27/10 và sẽ đánh giá lần 2 để phù hợp sẽ được cấp chứng nhận vào cuối tháng 11/2017.</p>
<p>Nếu như Công ty đáp ứng đủ điều kiện và đã được cấp chứng chỉ thì cần phải tiếp tục duy trì những hoạt động trong thời gian dài để đem lại hiệu quả cao hơn nữa trong hoạt động. Ban ISO hy vọng nhận được sự ủng hộ của Ban lãnh đạo cũng như sự hợp tác chặt chẽ, nhiệt tình của các thành viên trong công ty để hoàn thành nhiệm vụ được giao.</p>

	
	</div>

	<footer class= This entry was posted in Tin Ba An. Bookmark the permalink.