Nhà Máy Đồng Văn diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp tràn đổ hóa chất

Để tránh xảy ra những tai nạn lao động và sự cố ngoài ý muốn những người công nhân, nhân viên tham gia lao động cần hiểu rõ và nắm bắt thông tin về các nguyên tắc trong khi làm việc với hóa chất. Biết xử lý các tình huống bất ngờ khi có sự cố, cách phòng ngừa và quản lý hóa chất an toàn và hiệu quả. Ý thức được tầm quan trọng của vấn đề này, ngày 13/10/2017 tại NMĐV – Hà Nam đã tổ chức diễn tập ứng phó tình huống xảy ra tràn đổ hóa chất nhằm nâng cao ý thức của công nhân trong việc sử dụng hóa chất và kịp thời xử lý các tình huống khi có sự cố hóa chất xảy ra.
Buổi diễn tập nhằm mục đích:
  1. Nâng cao ý thức và kiến thức của nhân viên tại công ty.
  2. Kiểm tra, đánh giá khả năng thường trực, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng ứng phó sự cố hóa chất cơ sở.
  3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các lực lượng tham gia, giúp các lực lượng này nắm vững kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ khi tham gia xử lý sự cố.
  4. Thống nhất công tác chỉ huy điều hành, phối hợp giữa các lực lượng liên quan khi tham gia xử lý sự cố.
  5. Trên cơ sở phương án, tiến hành lập kế hoạch thực tập với tình huống cụ thể, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác điều hành, ứng phó sự cố tại công ty.
Sau buổi diễn tập, công ty đã họp rút kinh nghiệm, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp từ Ban quản lý NM và đưa ra các phương pháp khắc phục thiếu sót trong quá trình diễn tập nhằm tránh được các sự cố xảy ra trong thực tế.
Một số hình ảnh diễn ra trong buổi diễn tập: