Đầu tư 159 tỷ đồng đưa điện lưới quốc gia về nông thôn Vĩnh Long

 

Với mục tiêu nâng cấp lưới điện và hỗ trợ các xã thực hiện tiêu chí điện xây dựng nông thôn mới, năm 2015, Điện lực Vĩnh Long đầu tư 159 tỷ đồng thi công dự án, công trình trọng điểm đưa điện quốc gia về vùng nông thôn.

 

ttxvn_luoi_dien1212

 

Trong năm nay, Công ty Điện lực Vĩnh Long đưa vào sử dụng dự án nâng cao hiệu quả năng lượng nông thôn từ nguồn vốn vay Ngân hàng Tái thiết Đức. Dự án được triển khai 92 phường, xã, thị trấn với 305 hạng mục, xây dựng 154,45km đường dây trung áp; 246,19km đường dây hạ thế, lắp đặt 128 trạm biến áp với tổng dung lượng 4.905KVA.

Dự án hoàn thành cung cấp điện cho 2.862 hộ dân, nâng tỷ lệ hộ dân điện toàn tỉnh đạt 99,62% và đáp ứng nhu cầu điện cho khu vực nông thôn. Cùng với đóng điện công trình điện cao áp đi qua địa bàn công trình đường dây 500 kV Duyên Hải-Mỹ Tho, trạm 110kV khu công nghiệp Hòa Phú, năm nay Công ty Điện lực Vĩnh Long bố trí vốn gần 35 tỷ đồng thi công 26 công trình lưới điện khối lượng 10km đường dây trung thế, 30km đường dây hạ thế và cải tạo, xây dựng mới trạm biến áp tổng dung lượng 4.700KVA.

Qua đó nâng cao chất lượng điện khu vực nông thôn, góp phần kéo giảm tỷ lệ tổn thất điện năng lưới phân phối còn 4,87%, giảm 0,03% so chỉ tiêu kế hoạch. Tại các xã xây dựng nông thôn mới, Điện lực Vĩnh Long kết hợp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, chính quyền địa phương khảo sát số hộ dân chưa có điện, hỗ trợ hộ khó khăn kéo điện.

So với đầu năm thêm 13 xã đạt tiêu chí về điện trong xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số toàn tỉnh có 69/89 xã đạt tiêu chí về điện. Theo Công ty Điện lực Vĩnh Long, năm 2015, sản lượng điện thương phẩm Vĩnh Long đạt 737 triệu kWh, vượt 5% với kế hoạch, trong đó, sản lượng điện khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 47,5% so năm 2014, đáp ứng yêu cầu cấp điện cho sản xuất.

Nguồn: Icon.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN
Trụ sở chính
Địa Chỉ: 19/68 Quan Nhân,Thanh Xuân,Hà Nội
ĐT:  +84-4 355 65 788/89
FAX :+84-4 355 65 727