Cung ứng đủ nguồn điện để phát triển kinh tế

Một trong những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm (2011-2015) mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đưa ra là “từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại”. Trong năm năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) luôn xác định xây dựng cơ sở hạ tầng điện lực là nhiệm vụ quan trọng đối với nền kinh tế đất nước nên đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nêu trên, bảo đảm điện luôn đi trước một bước.

 

Huy động gần 500 nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, trong năm năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công thương và các bộ ngành liên quan cùng sự nỗ lực của EVN, cơ sở hạ tầng điện lực đã có bước phát triển vượt bậc. Đến cuối năm 2015, tổng công suất lắp đặt nguồn điện toàn hệ thống là 38.800MW (tăng 1,8 lần so với năm 2010) đứng thứ hai Đông – Nam Á (sau In-đô-nê-xi-a) và thứ 30 thế giới. EVN hiện đang quản lý hệ thống lưới điện gồm hơn 41.100 km đường dây (ĐD) 500-220-110 kV (tăng 1,5 lần so với năm 2010) và hơn 440 nghìn km ĐD trung thế, hạ thế (tăng 1,2 lần); tổng dung lượng trạm biến áp 500-220-110 kV, tăng 1,8 lần. Để có thành quả này, EVN đã huy động 492 nghìn tỷ đồng (gấp 2,42 lần so khối lượng thực hiện giai đoạn 2006-2010) thực hiện công tác đầu tư xây dựng. Tập đoàn và các Tổng công ty đã thực hiện quản lý, cân đối vốn đầu tư theo kế hoạch hằng năm và trung hạn; bố trí vốn đầu tư theo thứ tự ưu tiên cho các công trình, dự án quan trọng, cấp thiết.

Ngoài vốn tự có, Tập đoàn và các đơn vị đã thu xếp ký được hợp đồng vay hơn 320 nghìn tỷ đồng từ các ngân hàng trong nước và nước ngoài, các tổ chức tài chính quốc tế đa phương và song phương. Hoạt động hợp tác quốc tế đã đóng góp tích cực trong công tác thu xếp vốn cho các dự án điện. Quan hệ với các ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế (nhất là ADB, WB, AFD, JICA, KfW,…) được duy trì tốt nên EVN đã ký được nhiều hiệp định vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn thương mại.

Tổng vốn vay ODA giai đoạn này đạt 4,8 tỷ USD, đến cuối năm 2015, toàn bộ các dự án nguồn điện và lưới điện trọng điểm đã được thu xếp đủ vốn để thực hiện trong các năm tới. Kết quả, trong năm năm qua, tổng công suất nguồn điện đã đưa vào phát điện lên 9.852 MW, bằng 125% so Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Hiện, EVN đang tập trung thi công để đáp ứng tiến độ hoàn thành theo chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt các dự án nguồn điện bảo đảm cấp điện miền nam đến năm 2020 như NĐ Duyên Hải 3, NĐ Duyên Hải 3 mở rộng, NĐ Vĩnh Tân 4, NĐ Vĩnh Tân 4 mở rộng,…

Đưa điện về vùng sâu, vùng xa, hải đảo

Trong những năm qua, EVN luôn tập trung triển khai tốt công tác đầu tư đưa điện về nông thôn, hải đảo, góp phần xóa đói, giảm nghèo, hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giữ gìn chính trị, an ninh, chủ quyền biên giới và hải đảo. Tập đoàn đã hoàn thành vượt kế hoạch đầu tư đưa điện về nông thôn, hải đảo giai đoạn 2011-2015 với tổng vốn hơn 640 triệu USD và gần 3.500 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư cấp điện nông thôn trên phạm vi cả nước, trọng tâm là các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi phía bắc, khu vực Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.
Tính đến cuối năm 2015, trên cả nước số xã có điện đạt 99,8% và số hộ dân nông thôn được sử dụng điện đạt 98,76% (vượt 0,76% so với chỉ tiêu được giao cuối năm 2015 đạt 98%). Các dự án cấp điện cho bà con dân tộc thiểu số tại các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Bắc Cạn được Tập đoàn bố trí đủ vốn để bảo đảm tiến độ hoàn thành, đã cấp điện tới hàng nghìn thôn bản, phum sóc, đưa tỷ lệ sử dụng điện đồng bào Khmer khu vực Tây Nam Bộ đạt hơn 90%; đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc đạt hơn 85%. EVN đã cơ bản hoàn thành công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn để bán điện trực tiếp các hộ dân, tiếp nhận tại 1.524 xã với hơn 1,95 triệu hộ dân nông thôn, tiến hành cải tạo nâng cấp lưới điện nông thôn.

Đặc biệt, EVN đảm nhận cấp điện cho 9 trong số 12 huyện đảo gồm: Lý Sơn (Quảng Ngãi); Phú Quốc, Kiên Hải (Kiên Giang); Phú Quý (Bình Thuận); Vân Đồn, Cô Tô (Quảng Ninh), Cát Hải, Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu). Các huyện đảo, xã đảo có vị trí chiến lược trên biển được EVN đầu tư đưa điện lưới quốc gia từ đất liền ra đảo để cấp điện ổn định cho nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Hiện tại, đang tiếp tục triển khai cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho một số xã đảo tỉnh Kiên Giang, Cù Lao Chàm (Quảng Nam). Thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, Tập đoàn đã hoàn thành các chương trình hỗ trợ ba huyện nghèo Tân Uyên, Than Uyên và Phong Thổ (Lai Châu) với tổng giá trị thực hiện 575 tỷ đồng, nâng tỷ lệ số hộ dân có điện tại ba huyện từ 40% năm 2011 lên 90% cuối năm 2015. EVN đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư cho 21 tỉnh được giao trong Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2013-2020 đã được Thủ tướng phê duyệt, phấn đấu đến năm 2020, sẽ có 100% số xã và cơ bản tất cả các hộ dân trên cả nước có điện.

 

Nguồn: Icon.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN
Trụ sở chính
Địa Chỉ: 19/68 Quan Nhân,Thanh Xuân,Hà Nội
ĐT:  +84-4 355 65 788/89
FAX :+84-4 355 65 727
Nguồn : Icon.com.vn