Ống nhựa Ba An tại các tỉnh thành – Quý IV/2019

 • BÌNH DƯƠNG:
 1. Gíá các sản phẩm Ống nhựa Ba An – Tháng 9 – 10/2019 được công bố tại link: https://sxd.binhduong.gov.vn
 2. Quý Khách hàng, Đối tác tra cứu chi tiết giá các sản phẩm tại Trang 30
 • HẬU GIANG
 1. Gíá các sản phẩm Ống nhựa Ba An – Tháng 11/2019 được công bố tại link: http://soxaydung.haugiang.gov.vn
 2. Quý Khách hàng, Đối tác tra cứu chi tiết giá các sản phẩm tại Trang 54
 • HÀ NỘI
 1. Gíá các sản phẩm Ống nhựa Ba An – Quý IV link: https://drive.google.com/file/d/
 2. Quý Khách hàng, Đối tác tra cứu chi tiết giá các sản phẩm tại Trang 34 – 35
 • QUẢNG TRỊ
 1. Gíá các sản phẩm Ống nhựa Ba An – Quý IV link:https://drive.google.com/file/d/1e
 2. Quý Khách hàng, Đối tác tra cứu chi tiết giá các sản phẩm tại Trang 141