Ống nhựa Ba An tại các tỉnh thành – Quý II/2019

 • HÀ NỘI:
 1. Giá các sản phẩm Ống nhựa Ba An – Quý 2/2019 được Sở Xây dựng HN công bố tại đường link: http://www.soxaydung.hanoi.gov.vn/vi-vn
 2. Quý Khách hàng, Đối tác tra cứu chi tiết giá các sản phẩm theo Số thứ tự: 1413 => 1436
 • TRÀ VINH:
 1. Giá các sản phẩm Ống nhựa Ba An – Tháng 6/2019 được công bố tại đường link: https://vatlieuxaydung.org.vn/Upload/48
 2. Quý Khách hàng, Đối tác tra cứu chi tiết giá các sản phẩm tại Trang 55
 • TIỀN GIANG:
 1. Giá các sản phẩm Ống nhựa Ba An – Tháng 6/2019 được công bố tại đường link: https://vatlieuxaydung.org.vn/Upload/
 2. Quý Khách hàng, Đối tác tra cứu chi tiết giá các sản phẩm theo Số thứ tự 755 – 767 (Trang 26)
 • ĐỒNG THÁP
 1. Giá các sản phẩm Ống nhựa Ba An – Tháng 6/2019 được công bố tại đường link: https://vatlieuxaydung.org.vn/Upload
 2. Quý Khách hàng, Đối tác tra cứu chi tiết giá các sản phẩm tại Trang 25

Trân trọng cám ơn Quý Khách hàng – Đối tác đã đồng hành và ủng hộ Công ty Ba An!