NM Đồng Văn – 5S không hô hào hình thức

Áp dụng thực hiện Chương trình 5S tại Nhà máy Đồng Văn trong suốt những năm qua đã cho thấy những hiệu quả tích cực, tạo ra một môi trường làm việc được cải thiện rõ rệt cũng như mang lại sự an toàn cho CBCNV trong hoạt động sản xuất. Thực hiện 5S đã từng bước trở thành thói quen từ trong suy nghĩ đến hành động.

Không hô hào, đối phó

Ngay từ những ngày đầu, chương trình 5S được BGĐ Ba An và cả nhà máy chú trọng và quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, áp dụng 5S tại nhà máy ban đầu còn có nhiều trở ngại, lớn nhất là việc phải làm sao thay đổi được nhận thức của CBCNV từ chính những công việc hàng ngày. Vì vậy, việc thực hiện 5S còn mang tính hình thức, chưa thật sự quyết liệt. Tuy nhiên với sự quán triệt của BGĐ cũng như sự nỗ lực của CBCNV thì từng bước 5S đã đi vào quy củ.

Theo thời gian, những bỡ ngỡ và lo lắng ban đầu đã dần được thay thế bằng sự tích cực, chủ động. Mỗi người đã hình dung được mình là một phần trong cả tập thể, chung tay cho một cuộc thay đổi nội bộ cũng như diện mạo nhà máy.

Hiện tại việc áp dụng 3S gồm: Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ tại nhà máy đã gần như trở thành thói quen, tinh thần tự giác của CBCNV trong lao động sản xuất, những công việc trong ngày, hàng tháng, hàng quý… được sắp xếp và lập kế hoạch tương đối cụ thể. Vì vậy mà quá trình thực hiện và kiểm soát công việc giữa các ca sản xuất được hoạt động trơn tru, hiệu quả hơn.

 /><img decoding=Chương trình 5S tại NMĐV đã và đang mở rộng sang việc xây dựng và áp dụng công việc tiêu chuẩn, cải tiến các công đoạn sản xuất đã mang lại hiệu quả được minh chứng bằng những con số năng suất, sản lượng tăng dần theo thời gian, điển hình là tháng 3/2019 sản lượng đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

 /><em>Thực hiện 5S gắn liền với hoạt động sản xuất, mang lại những hiệu quả tích cực.</em></p>
<p>Cùng với đó, NMĐV chưa xảy ra bất kỳ những sự cố nào đáng tiếc, cho thấy sự nghiêm túc trong việc thực hiện các công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo tinh thần 5S đã hạn chế những rủi ro trong hoạt động sản xuất, cũng nhưng rủi ro về con người.</p>
<p>Chương trình áp dụng 5S đã thực sự thay đổi diện mạo của NMĐV, tuy nhiên CBCNV nhà máy xác định, đây không phải là việc làm có đích đến mà là một hành trình, phải duy trì bền vững và cải tiến không ngừng để 5S đồng hành và phát triển cùng con người trong lao động sản xuất. Những giá trị tinh thần của 5S cũng được thực hiện đồng bộ với phương pháp quản lý trực quan và đặc biệt là ý thức tự giác, năng động, sáng tạo từ tư duy đến thấm nhuần vào từng hành động của mỗi CBCNV.</p>
<p>Không chỉ với 5S, Tập thể CBCNV NMĐV sẽ tiếp tục hoàn thiện, phát huy những giá trị văn hóa làm việc đã tạo dựng cùng với tinh thần đoàn kết nỗ lực cho những mục tiêu và định hướng tiếp theo.</p>

	
	</div>

	<footer class= This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.