[NHÀ MÁY CỦ CHI] ĐÀO TẠO CẢI TIẾN SẢN XUẤT

Khối sản xuất của Ba An đang tập trung nâng cao năng suất và thỏa mãn nhu cầu khách hàng thông qua việc giảm lãng phí trong sản xuất. Để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi mỗi thành viên từ cấp quản lý đến CBCNV phải hiểu rõ và nắm được cách thực hiện.

Buổi đào tạo cải tiến sản xuất được diễn ra dưới sự giảng dạy của GĐNM anh Nguyễn Thanh Bình tới các CBCNV, tổ trưởng, trưởng các Bộ phận đang làm việc tại NMCC. Trong buổi học, mỗi cán bộ cùng nhau trao đổi khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất và quản lý thực tiễn, những yếu tố gây lãng phí về nguồn lực, nguyên-nhiên liệu, từ đó đưa ra hướng giải quyết phù hợp.

Chùm ảnh buổi đào tạo tại NMCC: