GIÁ VLXD QUÝ 1/2023

Công ty Cổ phần Ba An thông tin đến Quý khách hàng, đối tác giá VLXD Quý 1/2023.

  1. Thành phố Hà Nội

Giá VLXD Quý 1/2023 tại đường link: CBGQ1.2023 trang 148

 2. Tỉnh Ninh Bình:

Giá VLXD Quý 1/2023 tại đường link: VLXD202302 trang 14, 15

3. Tỉnh Quảng Trị:

Giá VLXD Quý 1/2023 tại đường link: CÔNG BỐ GIÁ VLXD THÁNG 02.2023 trang 35