Ba An – triển khai ứng dụng công nghệ BASE trong công việc

Trong 2 ngày 5-6/6, PHCNS kết hợp với Ban dự án xây dự hệ thống quản trị doanh nghiệp tổ chức các buổi training cho toàn bộ CBNV khối văn phòng Hà Nội và Nhà máy Đồng Văn về Phần mềm quản lý và hỗ trợ công việc BASE.

Hai ứng dụng trong một hệ thống của Base đã được lựa chọn nhằm phù hợp với đặc điểm và tình hình phát triển của Ba An: Base WeWork (Giải pháp quản lý công việc – dự án và làm việc với khách hàng); và Base Request (xử lý phê duyệt và đề xuất nội bộ doanh nghiệp). /><em>Ứng dụng Base sẽ là lời giải cho những “rào cản” trong công việc.</em></p>
<p>Qua hai buổi training, các CBNV đã được cung cấp những thông tin về ý nghĩa, tính cần thiết của Base đối với doanh nghiệp, cách làm việc, sử dụng của từng ứng dụng cũng được cung cấp chi tiết. Bên cạnh đó, mọi người cũng đã trao đổi, thảo luận để đưa ra những phương án áp dụng Base sao cho linh hoạt, phù hợp với đặc thù công việc của từng phòng ban, bộ phận.</p>
<p>Với Base Wewwork – phần mềm với mục đích quản lý và sắp sếp công việc hiệu quả một cách khoa học. Những thông tin công việc, thời gian triển khai, tiến độ thực hiện, kết quả công việc được tổng hợp, đồng thời sẽ tích hợp và nhắc báo công việc thông qua email, app Base trên điện thoại thông minh. Việc tích hợp này giúp cho mọi người quản lý và theo dõi công việc của mình hiệu quả hơn, chủ động cân đối thời gian thực hiện kế hoạch.<img decoding=Truyền thông.