Ống nhựa phẳng HDPE Ba An

Ống nhựa phẳng HDPE cho 2 lĩnh vực chính: Cấp thoát nước và bảo vệ cáp điện, cáp viễn thông. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 4427:2007, TCVN 7305:2008 - Đối với ngành nước; và tiêu chuẩn DIN 8074, DIN 8075 - Đối với ngành điện, viễn thông.

Nắp bịt

Mã hiệu hàng hóa: NB –

 

  • Nắp bịt dùng để ngăn bụi bẩn, dị vật, nước vào ống nhựa thẳng HDPE Ba An khi chưa luồn cáp, trong quá trình vận chuyển và lưu kho. Màu sắc của nắp bịt đi theo màu sắc của ống. Thông thường mỗi cuốn ống sẽ có 02 nắp bịt ở hai đầu cuộn ống.
  • Cỡ nắp bịt tương ứng với kích cỡ của ống BSP.
  • Khi đặt hàng đề nghị ghi rõ: NB – … Ví dụ: Mua nắp bịt để lắp với ống BSP 32/26, viết là: NB – 32.

phu_kien_Pipe_cap