Mã hiệu hàng hóa/ Designation: GD

Dùng để giữ cố định, tạo khoảng cách giữa các đường ống đặt song song với nhau.