Công ty Ði?n l?c Hà N?i th?c hi?n công tác s?a ch?a l?n

Năm 2007, Công ty Điện lực Hà Nội (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) phấn đấu hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn với tổng vốn đầu tư 54 tỷ đồng nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho các phụ tải và các sự kiện quan trọng trên địa bàn thủ đô, phấn đấu đưa tỷ lệ tổn thất điện năng xuống 7,7%, giảm 0,4% so với năm 2006.
Trong ảnh: Công nhân Điện lực Gia Lâm (Công ty Điện lực Hà Nội – Tập đoàn Điện lực Việt Nam) cải tạo lưới điện phân phối, đảm bảo cấp điện an toàn và giảm tổn thất điện năng.
Ảnh: Ngọc Hà (TTXVN)