Ống Ba An – Hạ ngầm nhiều tuyến phố HN (VTV1)

Ba An với truyền thông