Cung cấp Ống xoắn hạ ngầm KĐT Hà Nội (VTV1)

Ba An với truyền thông