Nút cao su chống thấm

Mã sản phẩm: NH00327

Dùng để ngăn ngừa nước lọt vào đường ống khi BFP được gắn vào hố ga hoặc lắp đặt ngoài trời.