Mã hiệu hàng hóa/ Designation: NC –

Dùng để ngăn ngừa nước lọt vào đường ống khi BFP được gắn vào hố ga hoặc được lắp đặt ngoài trời.

Khi đặt hàng đề nghị ghi rõ: NC-…

Ví dụ: Mua nút cao su chống thấm để lắp với ống BFP 100, viết là: NC-100.