Ống tổ hợp Ba An

Ống tổ hợp Ba An (BCP) là sản phẩm chuyên dụng bảo vệ cáp viễn thông, được sản xuất hoàn toàn bằng nguyên liệu HDPE nhập khẩu theo các tiêu chuẩn trong và ngoài nước.

Máng nối

Mã hiệu hàng hóa: MN –

  • Sử dụng máng nối để nối dài hoặc sửa chữa ống, bảo đảm an toàn giữa các ống tổ hợp Ba An đã được nối và ống lõi bên trong.
  • Máng nối được chia làm hai phần, mỗi phần gồm có vỏ máng nối và đệm cao su được gắn bằng 10 bu lông dài 9cm để giữ chặt với nhau, miếng đệm cao su để cố định bề mặt của máng nối và ống TCP

CONNeCTOR

CONNeCTOR_2