Máng nối nhựa Plastic

Mã sản phẩm: NH00323

Dùng để nối thẳng các ống xoắn HDPE Ba An cùng kích cỡ.