Mã hiệu hàng hóa/ Designation: MNP –

Dùng để nối thẳng các ống nhựa xoắn HDPE Ba An có cùng kích cỡ.

Khi đặt hàng đề nghị ghi rõ: MNP-…

Ví dụ: Mua máng nối nhựa plastic, để lắp với ống BFP 100, viết là: MNP-100. Ghi rõ sử dụng loại vật liệu bulông và đai ốc.

Lưu ý:

Bulông và đai ốc bằng nhựa chỉ sử dụng một lần. Bulông, đai ốc loại thép mạ kẽm, inox có thể tháo ra được và sử dụng nhiều lần.

 

 

 

  1. Ống nhựa xoắn BFP/ BFP
  2. Máng nối nhựa plastic/ Plastic connector shells
  3. Buloong và đai ốc/ Bolts and nuts
  4. Băng keo S-P-V/ S-P-V tapes