Máng nối Composit

Mã sản phẩm: NH00323

Sản phẩm chuyên dụng để nối thẳng các ống nhựa xoắn HDPE Ba An dùng cho các đường cáp điện ngầm 110 kV và 220 kV.