Ống nhựa phẳng HDPE Ba An

Ống nhựa phẳng HDPE cho 2 lĩnh vực chính: Cấp thoát nước và bảo vệ cáp điện, cáp viễn thông. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 4427:2007, TCVN 7305:2008 - Đối với ngành nước; và tiêu chuẩn DIN 8074, DIN 8075 - Đối với ngành điện, viễn thông.

Khớp nối

Mã hiệu hàng hóa: KNL –

  • Khớp nối dùng để nối và đảm bảo sự bảo vệ mang tính cơ học và chống nước giữa hai ống nhựa thẳng HDPE Ba An. .
  • Khớp nối sẽ được trang bị thêm ít nhất là 03 gioăng cao su để cố định cả hai mặt của bề mặt bên trong khớp nối.
  • Màu sắc của khớp nối theo yêu cầu của đơn hàng, thông thường theo màu sắc của ống.
  • Cỡ khớp nối tương ứng với kích cỡ của ống BSP
  • Khi đặt hàng đề nghị ghi rõ mã hàng hóa: KNL – …
  • Ví dụ: khi mua khớp nối 32 để nối ống BSP 32/26 viết là: KNL – 32.

phu_kien_Coupling