Ống tổ hợp Ba An

Ống tổ hợp Ba An (BCP) là sản phẩm chuyên dụng bảo vệ cáp viễn thông, được sản xuất hoàn toàn bằng nguyên liệu HDPE nhập khẩu theo các tiêu chuẩn trong và ngoài nước.

Khớp nối ống lõi

Mã hiệu hàng hóa: KNL –

  • Khớp nối ống lõi dùng để nối thẳng hoặc sửa chữa nhằm đảm bảo sự bảo vệ máng tính cơ học và chống nước giữa hai ống lõi (ống nhựa thẳng HDPE Ba An).
  • Màu sắc của khớp nối theo yêu cầu của đơn hàng, thông thường theo màu sắc của ống.
  • Cỡ khớp nối tương ứng với kích cỡ của ống lõi
  • Khi đặt hàng đề nghị ghi rõ mã hàng hóa: KNL – …. Ví dụ khi mua khớp nối Ø 32 để nối ống lõi Ø 32/26 viết là: KNL – 32

COUPlINg_fOR_CeNTeR_DUCTS_1b
COUPlINg_fOR_CeNTeR_DUCTS