Ống tổ hợp Ba An

Ống tổ hợp Ba An (BCP) là sản phẩm chuyên dụng bảo vệ cáp viễn thông, được sản xuất hoàn toàn bằng nguyên liệu HDPE nhập khẩu theo các tiêu chuẩn trong và ngoài nước.

Khớp nối kiểu H

Mã hiệu hàng hóa: KH – 

 

  • Sử dụng khớp nối kiểu H để nối ống BCP với hố ga. Khớp nối kiểu H sẽ nối và giữ chặt ống BCP tại một đầu, đầu kia sẽ vừa khít và nối chắc vào trong khớp nối kiểu H của hố ga. Tất cả bề mặt nối tiếp giữa khớp nối kiểu H, ống BCP và hố ga sẽ được trám kín khi gắn bằng keo chuyên dụng. H_type_coupling