Mã hiệu hàng hóa/ Designation: DM –

Đối với ống có đường kính nhỏ hơn ≤ 100 mm trong lòng ống có một dây cáp 1,0 mm (hoặc thép 1,7mm) được bọc nhựa dầy ít nhất ≥ 0,2 mm. Với những ống có đường kính = 125 mm trong lòng ống có 1 dây thép 1,7 mm được bọc nhựa dày ≥ 0,25 mm. Với những ống có đường kính ≥ 150 mm trở lên trong lòng ống có 1 dây thép 2,0 mm được bọc nhựa dày ≥ 0,3 mm, dây thép liền sợi (mối nối không lớn hơn 2 mối).

Một số lưu ý về dây mồi có sẵn trong ống:

  1. Chỉ dùng dây mồi sẵn có để kéo cáp điện khi cáp điện có đường kính ngoài nhỏ hơn 20 mm sao cho tổng trọng lượng của cáp nhỏ hơn độ bền kéo đứt cho phép (theo bảng 13).
  2. Trường hợp cáp có đường kính ngoài lớn hơn 20 mm nhưng nhỏ hơn 50 mm, thay dây mồi sẵn có bằng dây nylon đường kính 6 mm trở lên để kéo cáp.
  3. Trường hợp cáp có đường kính ngoài lớn hơn 50 mm đề nghị thay dây mồi sẵn có bằng dây cáp lụa có bọc nhựa để kéo cáp, đường kính dây cáp lụa từ 3 mm đến 16 mm (tuỳ theo trọng lượng cáp cần lắp đặt).
  4. Trường hợp lắp đặt cáp ngầm cao thế 110 kV hoặc 220 kV xin liên hệ trực tiếp với BaAn để đặt hàng dây mồi bằng cáp lụa bọc nhựa.

Thông dụng có ba loại dây mồi: 1,0 mm, 1,7 mm và 2,0 mm, sử dụng cho các cỡ ống như sau: