Dây mồi

Mã sản phẩm: NH00326

Đối với ống có đường kính 80mm, trong lòng ống có 1 dây thép 1,6 mm bọc nhựa dày ít nhất 0,2mm.

Với những ống có đường kính lớn hơn 100mm trở lên trong lòng ống có 1 dây thép 2mm được bọc nhựa dày 0,3mm

Dây thép liền sợ (không có mối nối)