Ống tổ hợp Ba An

Ống tổ hợp Ba An (BCP) là sản phẩm chuyên dụng bảo vệ cáp viễn thông, được sản xuất hoàn toàn bằng nguyên liệu HDPE nhập khẩu theo các tiêu chuẩn trong và ngoài nước.

Bộ nối

Mã hiệu hàng hóa: BN –

 

  • Bộ nối ống TCP gồm bộ nối kiểu giắc co để nối ống trước khi luồn cáp và bộ nối kiểu coliê để nối ống sau khi luồn cáp.

 Coupling2