ghi-chep-lai-nhung-khieu-nai-phan-nan-de-tao-huong-giai-quyet-49846