Tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn

Năm 2025, doanh thu trên thị trường quốc tế gấp 3 lần doanh thu trong nước.

 Sứ mệnh

Ba An luôn giữ vị thế tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp hạ ngầm và mỹ quan đô thị

 Các giá trị cốt lõi

Hệ thống giá trị cốt lõi của Ba An được gói gọn trong 1 chữ TRUST – SỰ TIN TƯỞNG. Đây là Niềm tin Ba An đã dày công xây dựng trong nhiều năm với sự hợp lực của toàn bộ các thành viên, cán bộ, công nhân và Ban lãnh đạo Công ty.

TRUST = Trow (Niềm tin) + Research & Creation (Nghiên cứu và sáng tạo) + Unite (Đoàn kết, Đồng lòng quyết tâm) + Safe (An toàn) + Tell the Truth (Trung thực)

  • Giữ lời hứa, tạo lòng tin – Trow: Công ty cần giữ lời hứa (Hành vi lãnh đạo, chính sách chế độ) để tạo được sự tin cậy với từng thành viên và với khách hàng. Việc giữ lời hứa không chỉ từ phía BLĐ công ty, mà còn là giá trị mà mỗi con người Ba An đều cùng nhau xây dựng và cam kết thực hiện.
  • Học hỏi sáng tạo cải tiến không ngừng – Research & Creation: Chiến lược của công ty là luôn chủ động ứng dụng công nghệ mới, cải tiến không ngừng để giảm thiểu chi phí sản xuất, tối ưu hóa chuỗi giá trị, nỗ lực làm tốt hơn hiện tại.
  • Đồng lòng quyết tâm thực hiện đến cùng – Unite: Chia sẻ giá trị, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thấu hiểu, gắn bó và cùng nhau Quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức đạt đến mục tiêu cuối cùng. Việc dễ dàng sẽ không đến lượt Ba An.
  • An toàn – Safe: Bảo vệ sinh mạng, tất cả các hoạt động đều hướng về việc bảo vệ con người; bảo vệ tài sản và các giá trị vật chất.
  • Trung thực – Tell the Truth: Cái gốc của lòng tin, mối quan hệ …đều bắt nguồn từ sự trung thực, nó giúp cho mọi người gần nhau hơn, xóa bỏ khoảng cách xa của mỗi con người.