Cơ hội việc làm tại Ba An

Chúng tôi mong muốn bạn trở thành một phần trong đội ngũ nhiệt huyết của BaAn!

Các cơ hội việc làm

[HN] Nhân Viên Truyền Thông Nội Bộ

Cạnh tranh HN 25/12/2020 1 người

[HN] Nhân Viên Kinh Doanh

15 - 25 triệu HN 29/12/2020 6 người

[HN] Nhân Viên Kiểm Soát Bán Hàng

Thỏa thuận HN 19/08/2020 1 người