BAAN TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO CBCNV NĂM 2023

Sáng ngày 11/8 tại Văn phòng Hà Nội và Văn phòng Hồ Chí Minh đã tổ chức khám sức khỏe cho CBCNV. Đây là hoạt động thường niên hàng năm của Công ty dành cho CBCNV và thể hiện được sự quan tâm, chăm lo đến đời sống, đặc biệt hiểu rõ tầm quan trọng của hoạt động khám sức khỏe định kỳ trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người lao động.
Dưới đây là một số hình ảnh mà BTT ghi nhận được