Côn thu -

Ống nhựa xoắn HDPE Ba An

Ống nhựa xoắn hdpe Ba An được sản xuất bằng nguyên liệu hdpe nguyên sinh nên bề mặt sản phẩm ống nhựa xoắn hdpe nhẵn bóng, không mùi, màu sắc đồng nhất. Ống nhựa xoắn hdpe Ba An là sản phẩm chuyên dụng bảo vệ cáp điện và cáp viễn thông được sản xuất bằng nguyên liệu HDPE, trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn VN và quốc tế. Năm 1998, ống nhựa xoắn hdpe Ba An lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền công nghệ HQ theo tiêu chuẩn KSC 8455, TCVN 7997-2009

Côn thu

Mã hiệu hàng hóa: CT –

  • Dùng để nối hai đường ống nhựa xoắn HDPE Ba An kích thước khác nhau;
  • Khi đặt hàng đề nghị ghi rõ: CT-……….. Ví dụ: Mua côn thu từ ống BFP 125 xuống BFP 100 viết là: CT-125-100

sp_REDUCTION-CONNECTOR_1

Lưu ý:

  • Côn thu chỉ có sẵn hai loại: CT-80-50, CT-100-50, CT-100-80 và CT-125-100.
  • Những loại khác phải đặt hàng riêng, thời gian đặt hàng sau 30 ngày

 

Bảng 5/Đơn vị: mm

Mã hiệu hàng hóa

Ống BFP lớn

Ống BFP nhỏ

CT-80-50

BFP 80 BFP 50

CT-100-50

BFP 100 BFP 50

CT-100-80

BFP 100 BFP 80

CT-125-100

BFP 125 BFP 100